Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

7008 - Vysoké učení technické v Brně
IČ: 00216305
Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST
Adresa : Veveří 95, 602 00 Brno
Web : www.fce.vutbr.cz/szk
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17043:2010
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 373/2018 ze dne 13.7.2018 platné do 31.10.2019
Programy zkoušení způsobilosti v oblasti stavebního zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků, oceli a plastů
Přílohy
P1 373-2018_CS.pdf
P1 373-2018_EN.pdf