Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zavedena nová služba k certifikaci krmiv podle standardu GMP+

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů v oblasti GMP+

S platností od 14. 2. 2018 zavádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. novou službu v oblasti certifikačních orgánů certifikujících produkty a sice certifikaci správné výrobní praxe v oblasti krmiv podle požadavků systému GMP+. Od tohoto data je také možno podat žádost. Veškeré požadavky, dokumenty a postupy využívané při certifikaci podle GMP+ standardů jsou k dispozici na webové stránce https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx (informace jsou dostupné i v českém jazyce).

Základní normou pro akreditaci certifikačních orgánů v oblasti GMP+ bude ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Rozsah akreditace, o který je v současnosti možno požádat, je uveden v dokumentu Návod na vyplnění přílohy č. 3 pro oblast COV (část 10). Další související informace je možno nalést v MPA 40-01-..., část 11 - Certifikace správné výrobní praxe podle požadavků schématu GMP+, resp. v souvisejících přílohách změnový list 01/18).    

Oficiální informační dopis je k dispozici zde.