Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zavedena nová služba k certifikaci podle právního předpisu 40 CFR Part 770

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace kompozitních dřevěných desek.

S účinností od 1. 3. 2018 zavádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. novou službu v oblasti certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace kompozitních dřevěných desek podle požadavků právního předpisu 40 CFR Part 770.

Od tohoto data je také možno podat žádost. Veškeré požadavky a postupy využívané při certifikaci podle 40 CFR Part 770 jsou k dispozici na webové stránce https://www.epa.gov./formaldehyde.

Základní normou pro akreditaci certifikačních orgánů v této oblasti bude ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Subjekty budou dále posuzovány podle dalších požadavků certifikačního schématu. Rozsah akreditace, o který je v současnosti možno požádat, je uveden v dokumentu Návod na vyplnění přílohy č. 3 pro oblast COV (část 11). Další související informace je možno nalézt v MPA 40-01-..., část 12 - Certifikace kompozitních dřevěných desek podle požadavků 40 CFR Part 770.

Oficiální informační dopis je k dispozici zde.