Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

19. zasedání HHC EA

Ve dnech 6. až 7. března 2018 se dvě zástupkyně ČIA zúčastnily 19. zasedání Horizontální harmonizační komise EA.

Na jednání byly diskutovány zejména změny v požadavcích na provádění akreditace dle EN ISO/IEC 17011:2017 a způsob jejich zapracování do dokumentů EA a postupů akreditačních orgánů. Byly ustaveny nové pracovní skupiny k akreditaci pro účely notifikace (EA-2/17) a flexibilnímu rozsahu akreditace (EA-2/15) - v obou skupinách je ČIA zařazen.