Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Světový den akreditace 9. června

WAD2017

ČIA se i v letošním roce připojuje ke Světovému dni akreditace, jehož tématem je tentokrát oblast stavebnictví.

Světové organizace ILAC a IAF k tomuto tématu připravily také interaktivní mapu, informační materiál a video s řadou příkladů praktického využívání akreditace ve stavebnictví z celého světa.

V měsíčníku Prosperita č. 6/2017 byl k tomuto tématu uveřejněn rozhovor s náměstkem ředitele ČIA.