Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA akreditaci k samostatnému vzorkování u inspekčních orgánů neprovádí

Akreditaci pro samostatné vzorkování poskytuje ČIA pouze u subjektů akreditovaných podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, tj. zkušebních laboratoří.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) oznamuje, že akreditace pro samostatné vzorkování se v rámci akreditačního systému ČR provádí pouze u subjektů akreditovaných podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Tato skutečnost je také uvedena v textu MPA 10-01-15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České repzbliky.

ČIA akreditaci pro vzorkování jako samostatné aktivity u subjektů akreditovaných podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2012, tj. inspekčních orgánů, neumožňuje.