Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Rozšíření IAF MLA

Valné shromáždění IAF, které se konalo 29. a 31. října 2018 v Singapuru, schválilo rozšíření multilaterálních dohod pro EA, resp. signatáře EA MLA.

Jedná se o tyto oblasti:

  • ISO 14065 - ověřovatetelé GHG (validace a verifikace),
  • ISO/IEC 17021-1 - certifikační orgány certifikující systémy managementu, a to FSMS (ISO 22000), ISMS (ISO/IEC 27001), EnMS (ISO 50001) a QMS-MD (ISO 13485). 

Subjekty akreditované podle ISO/IEC 17021-1, kterým byla přidělena kombinovaná značka IAF MLA na základě uzavřené sublicenční smlouvy, mohou tuto značku i nadále využívat podle platných MPA 00-04-... Tj. pokud jim byla udělena akreditace v oblasti FSMS, ISMS, EnMS nebo QMS-MD, mohou kombinovanou značku používat v materiálech týkajících se akreditované certifikace i v těchto oblastech.