Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Revize normy ISO/IEC 17025 pokračuje

Zejména pro zkušební a kalibrační laboratoře zde ČIA poskytuje aktuální informaci k probíhající revizi normy ISO/IEC 17025.

Na zasedání ISO CASCO/WG 44 ve dnech 10. - 12. 7. 2017 v Ženevě bylo rozhodnuto, že návrh revize normy ISO/IEC 17025 bude z důvodu zapracování většího množství připomínek technického charakteru uveřejněn k dalšímu připomínkování členských států ve stadiu FDIS (Final Draft International Standard).

Publikace této mezinárodní normy je plánována na prosinec 2017.

Semináře ČIA k revizi normy ISO/IEC 17025 se budou konat 4. 10. 2017 v Praze a 11. 10. 2017 v Brně.