Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Revize normy ISO/IEC 17025 finišuje

Zejména pro zkušební a kalibrační laboratoře zde ČIA poskytuje aktuální informaci k probíhající revizi normy ISO/IEC 17025.

Na zasedání ISO CASCO/WG 44 ve dnech 10. - 12. 7. 2017 v Ženevě bylo rozhodnuto, že návrh revize normy ISO/IEC 17025 bude z důvodu zapracování většího množství připomínek technického charakteru uveřejněn k dalšímu připomínkování členských států ve stadiu FDIS (Final Draft International Standard). Tato fáze již byla zahájena k 14. srpnu 2017 s termínem ukončení 9. října 2017.

Nadále je publikace této mezinárodní normy plánována na prosinec 2017.

Semináře ČIA k revizi normy ISO/IEC 17025 se budou konat 4. 10. 2017 v Praze a také 11. 10. 2017 v Brně.