Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. května 2018 jsou účinné následující normy:

ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Oznámení o vydání obou norem bylo zveřejněno ve Věstníku ÚNMZ 4/18.
 
Obě normy jsou přístupné v produktu České agentury pro standardizaci ČSN online.

Norma ISO/IEC 17025:2017 byla konkrétně vydána 29. 11. 2017. Tímto dnem tedy započalo tříleté přechodné období, během něhož je na tuto normu nutno v České republice "přeposoudit" přibližně 640 zkušebních a kalibračních laboratoří. Po vydání normy jako ČSN začne ČIA posuzovat laboratoře již podle této revidované normy. Další informace budou zveřejněny nejpozději v lednu 2018 formou informačního dopisu na webu ČIA.

Dokument k přechodovému tříletému období pro normu ISO/IEC 17011:2017 je k dispozici zde a pro ISO/IEC 17025:2017 zde.

Požadavky ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 se promítly jak do systému managementu ČIA, tak i do procesu akreditace. Ten je prováděn jako rizikově orientovaný a upraven v novém vydání MPA 00-01-18 Základní pravidla akreditačního procesu.

Hlavními změnami v normě ISO/IEC 17011 ve srovnání s předchozím vydáním je:

- uspořádání podle obecné struktury CASCO pro normy a začlenění obecných prvků CASCO do článků vztahujících se k nestrannosti, důvěrnosti, stížnostem a odvoláním a k systému managementu,

- uznání zkoušení způsobilosti jako akreditační činnosti,

- přidání nových definic,

- zavedení konceptu rizika,

- začlenění požadavků na kompetence.

 

CASCO - technická komise ISO "Committee on conformity assessment"