Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. dubna 2018 jsou vydány následující normy:

ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody a ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

Datum účinosti obou norem je od 1. května 2018.

Oznámení o vydání obou norem bude ve Věstníku ÚNMZ 4/18.

Od dnešního dne jsou obě normy přístupné v produktu České agentury pro standardizaci ČSN online.

Norma ISO/IEC 17025:2017 byla konkrétně vydána 29. 11. 2017. Tímto dnem tedy započalo tříleté přechodné období, během něhož je na tuto normu nutno v České republice "přeposoudit" přibližně 640 zkušebních a kalibračních laboratoří. Po vydání normy jako ČSN začne ČIA posuzovat laboratoře již podle této revidované normy. Další informace budou zveřejněny nejpozději v lednu 2018 formou informačního dopisu na webu ČIA.

Dokument k přechodovému tříletému období pro normu ISO/IEC 17011:2017 je k dispozici zde a pro ISO/IEC 17025:2017 zde.