Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Přeshraniční akreditace

8. 2. 2019 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání pracovní skupiny EA k revizi dokumentu EA-2/13 upravujícího pravidla a postupy přeshraniční akreditace.

Účelem jednání bylo vytvoření harmonizovaného postupu spolupráce národních akreditačních orgánů tak, aby akreditace subjektů se zahraničními pracovišti probíhala efektivně, hospodárně a subjekty nepřiměřeně nezatěžovala, avšak současně umožnila řádné posouzení plnění akreditačních požadavků nezbytných pro udělení či zachování požadovaného rozsahu akreditace. Návrh zpracovaný touto skupinou bude dále projednán v širším fóru na 21. zasedání Horizontální harmonizační komise EA v březnu tohoto roku.