Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Partnerská dohoda mezi EK a EA

Evropská komise (EK) a Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) 13. prosince 2018 podepsaly třetí rámcovou dohodu o partnerství pro následující čtyřleté období.

Cílem dohody je rozšíření a posílení spolupráce EA s jejími členy v oblasti rozvoje politiky a legislativy EU za účelem podpory otevřeného a spravedlivého obchodování na evropském trhu.

Dohoda podporuje realizaci Akčního plánu 2018-2021. Konkrétní významné závazky EA jsou popsány v tomto dokumentu.