Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Nová vydání MPA

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s účinností od 1. 1. 2018 několik metodických pokynů pro akreditaci (MPA) v novém znění.

Jedná se o tyto MPA:

MPA 00-01-17, MPA 00-04-17, MPA 00-08-18,

MPA 10-01-17, MPA 10-02-17, MPA 10-03-17,

MPA 20-01-17, MPA 20-02-17, MPA 40-01-17,

MPA 41-01-17, MPA 50-01-17, MPA 80-01-17,

MPA 60-01-18 (bude vydáno v 1. Q 2018).

 

MPA 00-01-17 reaguje na Rozhodnutí MPO č. 152/2017, dokumenty IAF MD 17:2015 a EA 2/17 M:2016, zkušenosti aplikační praxe a zejména obsahuje obecné části z rozpracovaného MPA 00-08-17.

MPA 00-04-17 a MPA 20-02-17 reaguje na Rozhodnutí MPO č. 152/2017 a vydání ČSN EN ISO 17034:2017 - samostatná oblast akreditace výrobců referenčních materiálů (VRM).

MPA 00-08-17 bylo pro lepší orientaci uživatelů akreditačních služeb rozpracováno do příslušných MPA (jako Příloha 1 a Příloha 2) podle oblastí akreditace (MPA 10-01-17, MPA 10-02-17, MPA 10-03-17, MPA 20-01-17, MPA 40-01-17, MPA 41-01-17, MPA 50-01-17, MPA 80-01-17). Obecné zásady pro stanovení předpokládaného časového rozsahu posuzování a pravidla pro stanovení počtu witness auditů jsou zapracovány do MPA 00-01-17. Aktuálně platný MPA 00-08-18 je nyní "zbytkovým textem", který bude zrušen po zapracování a veřejném projednání nového MPA 60-01-18.

MPA 50-01-17 reaguje na zavedení dokumentu IAF MD 17:2015 a zavedení nové oblasti certifikace systémů managementu kontinuity činností organizace (BCMS).

V prvním pololetí roku 2018 dojde s ohledem na vydání norem ISO/IEC 17011:2017 a ISO/IEC 17025:2017 k dalším změnám, které se promítnou minimálně do MPA 00-01-... a MPA 10-01-...