Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zasedání EA MAC

Na zasedání EA MAC v Bělehradě byl schválen plán přechodu všech signatářů EA MLA na novou normu ISO 17011:2017.

Přechodové období začíná 1. 5. 2018 a končí 30. 11. 2020. Do tohoto termínu musí mít všechny akreditační orgány zavedeny nové požadavky. Jedním z prvních akreditačních orgánů, který projde evaluací dle nové normy je Český institut pro akreditaci. Termín jeho evaluace je stanoven na druhý a třetí červnový týden, kdy do CIA dorazí početný tým evaluátorů, celkem 12 odborníků z různých částí Evropy.