Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Přechodné období akreditace pro ISMS k 30. 9. 2017 skončilo!

Akreditace udělené podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v kombinaci s ČSN ISO/IEC 27006:2013 jsou v tomto rozsahu od 1. října 2017 nadále neplatné.

IAF General Assembly resolucí č. 2015-12 stanovil dvouleté přechodné období pro zavedení normy ISO/IEC 27006:2015, které skončilo 30. 9. 2017.

Akreditace udělené podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 v kombinaci s ČSN ISO 27006:2013 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ČSN EN ISO/IEC 27001 jsou v tomto rozsahu od 1. 10. 2017 nadále neplatné.

(ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací)