Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace

o ukončení poskytování služby akreditace pro účely oznámení v oblasti posuzování shody zdravotnických prostředků.

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) ukončil poskytování služby akreditace pro účely oznámení v oblasti posuzování shody zdravotnických prostředků. Počínaje 1. 7. 2018 ČIA nepřijímá žádosti o udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace ani rozšíření akreditace pro účely oznámení  pro oblast posuzování shody zdravotnických prostředků.

Celé sdělení je k dispozici zde.