Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Informace z workshopu k GDPR

V dubnu se zástupkyně ČIA zúčastnila workshopu On data protection certification mechanisms, seals, and marks, který proběhl v Bruselu.

Cílem cesty bylo získání nejnovějších informací o vývoji v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty podle nařízení GDPR a poskytnutí pohledu akreditačního orgánu na požadavky pro akreditaci/certifikaci zabezpečení osobních údajů v souladu s tímto nařízením.
Workshop se zabýval tématy technických standardů a alternativních opatření, schémat GDPR a dalších požadavků na akreditace, certifikací přenosu dat a také certifikačními kritérii a procesy certifikace. V rámci diskuze byly prezentovány názory pracovníků akreditačních orgánů, zástupců úřadů na ochranu osobních údajů a také certifikačních orgánů v tom smyslu, že Komise by měla vypracovat kritéria pro akreditaci a certifikaci tak, aby byly požadavky jednotné a tedy harmonizované na území celé EU.