Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA připravil překlad normy ISO 17034

Překlad normy ČSN EN ISO 17034:2017 "Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" byl předán k vydání.

Český překlad ISO 17034:2016 "General requirements for the competence of reference material producers" (Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů) připravilo Centrum technické normalizace při ČIA a bude vydán koncem roku 2017. 

V současné době je originál normy k 1. červnu 2017 převzat vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ (číslo 6/2017) jako ČSN EN ISO 17034:2017 (třídicí znak 01 5245) s účinností od 1. července 2017.

Norma ISO 17034:2016 vyšla 1. listopadu 2016 jako další v řadě norem ISO 17000 pro oblast posuzování shody. Nahradila tak Pokyn ISO 34:2009 a bude po jejím zavedení využívána k akreditaci výrobců referenčních materiálů. ČIA již k tomu provádí nezbytné kroky a předpokládá, že posuzování výrobců referenčních materiálů podle ČSN EN ISO 17034:2017 bude zahájeno 2. ledna 2018.