Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA aplikuje dokument IAF MD 17:2015

Překlad dokumentu IAF MD 17 pro výběr witness auditů u COSM je ke stažení na stránkách ČIA.

Dokument "IAF MD 17:2015 - Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu", který vstupuje v platnost dne 7. ledna 2018, poměrně zásadním způsobem upravuje postupy akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu, a to zejména v oblasti svědeckého posuzování certifikací QMS a EMS. Dotýká se však i dalších oblastí akreditace.

Překlad dokumentu IAF MD 17:2015 byl po externím připomínkovém řízení zveřejněn na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. v sekci Dokumenty ke stažení - Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

ČIA uspořádá dne 30. 10. 2017 v Praze seminář k tomuto tématu. Informace k semináři lze dohledat v Kalendáři na hlavní stránce www.cai.cz a přihlásit se v sekci Semináře. Účast na semináři lze zástupcům zainteresovaných stran upřímně doporučit.