Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zasedání EX EA

Ve dnech 4. a 5. září 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Na jednání byla řešena, kromě jiného, implementace EA STRATEGY 2025, realizace dohody EU a Kanady CETA, využívání akreditace ve vytvářených právních předpisech na úrovni EC a řada dalších ativit zabezpečovaných EA.