Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

EA STRATEGY 2025

Ve dnech 20. a 21. února 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Vedení na svém jednání řešilo kromě jiného implementaci EA STRATEGY 2025. Cílem je vytvořit profesionálně fungující organizaci, která plní požadavky pověřeného orgánu ze strany Evropské komise a zároveň plní požadavky a přání všech stakeholdrů angažujících se v oblasti akreditace.