Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA podepsal EA MLA v oblasti PZZ

Na 39. zasedání valného shromáždění Evropské akreditace (EA) byla slavnostně podepsána Multilaterální dohoda EA (EA MLA) v oblasti akreditace Poskytovatelů zkoušení způsobilosti (PZZ).

Zasedání EA se uskutečnilo ve dnech 23. - 24. května 2017 v Bledu, Slovinsko. Za Český institut pro akreditaci, o.p.s. - národní akreditační orgán České republiky - pod dohodu připojil svůj podpis ředitel Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. a dalších jedenáct představitelů akreditačních orgánů evropských zemí.