Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

EA HHC

Ve dnech 18. - 19. září 2018 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání Horizontal Harmonization Committee, které proběhlo v Bruselu.

Jednání se účastnilo celkem 51 zástupců 38 národních akreditačních orgánů, včetně Standards Council of Canada a zainteresovaných stran (CEOC International, IOCC a EUROLAB). Strategie One Voice byla v středem všech rozhovorů během tohoto dvoudenního jednání. Byla projednána řada témat zaměřených na horizontální technické otázky týkající se subjektů posuzování shody, posuzování oznámených subjektů a systémy posuzování shody (odvětvové systémy). Dále byly diskutovány změny ve vedení HHC, implementace One Voice Concept, vývoj procesu řízení stávajících oblastí akreditace a schémat, revize dokumentů EA-2/13, EA-3/01, EA-2/15, návrh Návodu pro validaci schémat posuzování shody, spolupráce s ILAC/IAF. Součástí byl také workshop na nové požadavky ISO/IEC 17011. Více na http://www.european-accreditation.org/information/feedback-of-the-20th-meeting-of-ea-horizontal-harmonization-committee.