Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

EA CC

Ve dnech 11. - 12. září 2018 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání EA Certification Committee, které proběhlo ve Varšavě.

S 62 účastníky, včetně zástupců zainteresovaných stran v rámci EA, jako jsou CEOC International, EFAC, EWF, IIOC, IQNet a PEFC, byla diskutována mj. tato témata: zřízení pracovní skupiny pro bezpečnost informačních a komunikačních technologií, jednání IAF v Singapuru, výsledky workshopů z předchozích jednání, návrh politiky EA-3 / XX pro chráněné označení původu (Protected Designation of Origin), chráněné zeměpisné označení (Protected Geographical Indication) a zaručené tradiční speciality (Traditional Specialities Guaranteed), nová verze ISO 22000 o managementu bezpečnosti potravin, vývoj nové normy ISO/IEC DIS 17029 Conformity Assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies. Více na http://www.european-accreditation.org/information/the-certification-committee-met-in-warsaw-poland-on-the-11-12-september-2018