Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA nepodporuje "kupování" certifikátů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. v rámci svých aktivit vždy a opakovaně zdůrazňuje, že pouze certifikáty vystavené akreditovanými certifikačními orgány jsou v rámci členských států EU rovnocenné a uznatelné.

V souvislosti s novelizovanou právní úpravou veřejných zakázek se však v České republice začaly opět hojně "prodávat certifikáty ISO", které jsou zpravidla určeny jen k pověšení na zeď. Takovéto certifikáty totiž nevypovídají nic ověřitelného o jeho držiteli. V poslední době se této otázce věnoval také v časopise Profit č. 01/2017 zveřejněný článek a inzertní příspěvek.

Pouze certifikační orgány, které byly posouzeny a akreditovány národním akreditačním orgánem - v ČR je to ČIA - jsou odborně způsobilé vystavit široce uznatelné certifikáty. Již samotné nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 stanovuje povinnost vnitrostátním orgánům členských států EU je akceptovat.

ČIA na svých webových stránkách zveřejňuje průběžně aktualizovaný seznam akreditovaných subjektů s kontaktními údaji, mezi kterými lze vyhledat i certifikační orgány.