Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Stanovisko prof. Moravcové, předsedkyně Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, poskytnuté ČIA prostřednictvím dopisu ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky naleznete zde.