Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Zkušební laboratoře

Informace pro zkušební laboratoře provádějící periodická měření emisí.

Na základě Resoluce EA 2018 (41) 27 schválené na 41. zasedání General Assembly Evropské akreditace (EA) konaného ve dnech 16. a 17. 5. 2018 v Sofii bude Český institut pro akreditaci, o.p.s. v oblasti zkušebních laboratoří provádějících periodická měření emisí používat ČSN P CEN/TS 15675:2009 ve spojení s odpovídajícími kritérii ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro prokázání plnění požadavků technické specifikace.

Odkaz na kompletní znění Resoluce EA.