Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

35. zasedání EA LC

Ve dnech 13. až 15. března 2018 se zástupce ČIA účastnil jednání 35. zasedání Výboru pro laboratoře Evropské akreditace (EA LC).

Členové tohoto technického výboru se věnují harmonizaci přístupu jednotlivých akreditačních orgánů v Evropě ve vztahu k požadavkům norem pro zkušební, kalibrační a zdravotnické laboratoře a také poskytovatele zkoušení způsobilosti a výrobce referenčních materiálů.

Po vydání normy ISO/IEC 17025 v listopadu loňského roku bylo hlavním tématem jednání předávání informací ze školení, která byla EA LC organizována pro zástupce akreditačních orgánů v lednu 2018. Trevor Thompson (UKAS) a Ursula Ellerbeck (DAkkS) informovali o zpětné vazbě ze dvou realizovaných školení a členové EA LC měli možnost diskutovat ta témata, ke kterým měli školitelé nejvíce podnětů od účastníků školení. ČIA výstupy ze školení zohlednil při přípravě spuštění služby akreditace podle revidované normy ISO/IEC 17025, která bude spuštěna od května 2018.