Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.


Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

 

Dokumenty k vyjádření:

K připomínkování je předkládán Změnový list 01/18 k MPA 40-01-17 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky, který zohledňuje rozšíření nabízených služeb akreditace Certifikace správné výrobní praxe podle požadavků schématu GMP+ a Certifikace kompozitních dřevěných desek podle požadavků 40 CFR Part 770.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 25. 2. 2018. 

  

K připomínkování je předkládán MPA 60-01-18 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky, který je vydáván v souvislosti s rozpracováním MPA 00-08-... Rozsah posuzování do jednotlivých MPA podle oblastí akreditace.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 5. 3 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie:

Všechny veřejně projednané dokumenty a seznam zaslaných připomínek najdete na stránce projednané dokumenty.