Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.


Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

 

Dokumenty k vyjádření:

K připomínkování je předkládán Změnový list 01/18 k MPA 00-01-18 Základní pravidla akreditačního procesu, který zohledňuje ČSN EN ISO/IEC 17011:2018, změnu klasifikace zjištění, ukončení přechodného období v oblasti akreditace výrobců referenčních materiálů a zkušenosti aplikační praxe.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 30. 12. 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie:

Všechny veřejně projednané dokumenty a seznam zaslaných připomínek najdete na stránce projednané dokumenty.