Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.


Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

 

Dokumenty k vyjádření:

K připomínkování je předkládán MPA 00-01-18 Základní pravidla akreditačního procesu, který je vydáván v souvislosti s očekávaným vydáním revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 (v dubnu 2018).

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 23. 4. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie:

Všechny veřejně projednané dokumenty a seznam zaslaných připomínek najdete na stránce projednané dokumenty.