Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení zákazníků ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.


Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

 

Dokumenty k vyjádření:

K připomínkám je předkládán Změnový list 01/07 k MPA 00-01-16 Základní pravidla akreditačního procesu, který zohledňuje Rozhodnutí MPO č. 152/2017, dokumenty IAF MD 17:2015, EA 2/17 M:2016, rozpracování MPA 00-08-17 do jednotlivých MPA a zkušenosti aplikační praxe.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 25. 12. 2017.

 

K připomínkám je předkládán nový metodický pokyn MPA 20-02-17 k aplikaci ČSN EN ISO 17034:2017 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR, který reaguje na vydání normy ČSN EN ISO 17034:2017 a Rozhodnutí MPO č. 152/2017.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 25. 12. 2017.

 

K připomínkám je předkládán Metodický pokyn pro akreditaci MPA 50-01-17 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky v akreditačním systému ČR, který reaguje na zavedení dokumentu IAF MD 17:2015, zavedené nové oblasti certifikace systémů managementu lontinuity činností organizace (BCMS) a zapracování příslušné části MPA 00-08-17.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 31. 12. 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie:

Všechny veřejně projednané dokumenty a seznam zaslaných připomínek najdete na stránce projednané dokumenty.