Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Veřejné projednávání

Vážení,

na základě projednání v Radě pro akreditaci, v Radě 4E-CZ a s AAAO jsme připravili možnost připomínkování dokumentů připravovaných ČIA tak, abychom umožnili stranám zainteresovaným na akreditaci, popř. i jiným osobám, vyjadřovat se k návrhům dokumentů upravujícím postavení klientů ČIA nebo zainteresovaných stran v procesu akreditace. Pravidla pro připomínkování jsou uvedena v dokumentu MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA.


Prosíme, abyste k  připomínkovému řízení přistupovali maximálně konstruktivně tak, aby projednávání dokumentů bylo co nejefektivnější.

 

Dokumenty k vyjádření:

K připomínkování je předkládán Změnový list 01/19 k MPA 80-01-17 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky, který upřesňuje požadavky při akreditaci pro posuzování shody podle nařízení vlády / nařízení Evropského parlamentu a Rady (pro účely autorizace/oznámení), požadavky pro oblast inspekcí ekologické produkce, zavádí dokument ILAC G27:06/2017, mění strukturu dokumentu a zohledňuje zkušenosti aplikační praxe.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 22. 2. 2019.

 

K připomínkování je předkládán Změnový list 01/19 k MPA 60-01-18 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky, který upřesňuje požadavky při akreditaci pro posuzování shody podle nařízení vlády (pro účely oznámení) a zohledňuje zkušenosti aplikační praxe.

Připomínky a podněty k dokumentu podávejte prostřednictvím tohoto formuláře (Veřejné projednávání dokumentů - přehled podnětů a připomínek) zasláním na e-mailovou adresu pripominky-mpa (at) cai (dot) cz do 23. 3. 2019.

  

 

 

 

Historie:

Všechny veřejně projednané dokumenty a seznam zaslaných připomínek najdete na stránce projednané dokumenty.