Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Poradní orgány ČIA

Rada pro akreditaci    
/Ing. Milan Badal, tajemník RA/
Technický výbor pro akreditaci zkušebních laboratoří
/Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci kalibračních laboratoří  
/Ing. Martin Valenta, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci produktů  
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci ověřovatelů emisí výkazů skleníkových plynů     pdf 
/Mgr. Dušan Vácha, sekretář TV/ 
Technický výbor pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů managementu
/Ing. Andrej Švagr, Ph.D., sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci  certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob  
 /Mgr. Dušan Vácha, sekretář TV/
Technický výbor pro akreditaci  inspekčních orgánů
/Ing. Milan Svoboda, sekretář TV/

Odborný výbor při Centru technické normalizace ČIA (OV CTN)  pdf
/Mgr. Anna Zemanová, sekretář OV/

A.  při Technickém výboru pro akreditaci zkušebních a zdravotnických laboratoří  jsou ustanoveny:

 1. Technická komise pro mikrobiologii
/prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., tajemník TK, Ing. Eva Klokočníková, sekretář TK/                               2. Technická komise pro fyzikálně-chemické zkoušení 
/RNDr. Pavel Kořínek, CSc., tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/                                                              3. Technická komise pro fyzikálně-mechanické zkoušení 
/Ing. Jiří Fuchs, tajemník TK, Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/
4. Technická komise pro akustické zkoušení
/Ing. Libor Ládyš, tajemník,Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/
5. Technická komise pro elektrotechnické zkoušení
/Ing. Vladimír Váňa, tajemník TK, Ing. Pavel Nosek, sekretář TK/
6. Technická komise pro oblast nedestruktivního zkoušení (NDT)
/Ing. Jan Vít, Ph.D., tajemník TK, Ing. Zdeňka Drdová, sekretář TK/ Technická komise pro oblast NDT je určena též pro potřeby TV pro akreditaci inspekčních orgánů a certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob.
7. Technická komise pro požární zkoušení
/Ing. Pavel Vaniš, CSc., tajemník TK, Ing. Antonín Matoušek, sekretář TK/
8. Technická komise pro senzorické zkoušení
/doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/
9. Technická komise pro stavebnictví
/Ing. Jiří Studnička, tajemník TK, Ing. Antotnín Matoušek, sekretář TK/
10. Odborná komise pro akreditaci zdravotnických laboratoří
/prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, tajemník TK, Ing. Milena Lochmanová, sekretář OK/
11. Technická komise pro měření emisí
/RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc., tajemník TK, Ing. Gabriela Šimonová, sekretář TK/
12. Technická komise pro forenzní laboratoře                                                                                                                 /není ustanoven, tajemník TK, Ing. Pavel Nosek, sekretář TK/

B. při Technickém výboru pro akreditaci kalibračních laboratoří

V případě potřeby se vytvářejí ad hoc technické komise pro jednotlivé oblasti

C. při Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu

V případě potřeby se vytvářejí ad hoc technické komise pro jednotlivé oblasti

D. při Technickém výboru pro akreditaci inspekčních orgánů

V případě potřeby se vytvářejí ad hoc technické komise pro jednotlivé oblasti

E. při Technickém výboru pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících certifikaci  produktů jsou ustanoveny:

1. Technická komise pro svařování 
/Ing. Václav Minařík, CSc., tajemník TK, Ing. Milan Svoboda, sekretář TK/ - (tato komise je určena též pro potřeby TV pro akreditaci inspekčních orgánů, certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu a certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob).

Členové všech výše uvedených poradních orgánů v nich působí bez nároku na odměnu.