Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

V souvislosti s harmonizací přístupu odborných posuzovatelů ČIA k posuzování podle ČSN P ISO/TS 22003:2014 a za účelem vyjasnění akreditačních požadavků na kvalifikace a kompetence auditorů v procesu certifikací systému managementu bezpečnosti potravin byla zřízena pracovní skupina při TV COSM ve složení zástupce státní správy a zástupců vysokých škol, akreditovaných subjektů, odborných posuzovatelů, expertů a zástupců ČIA.

Pracovní skupina v období září až prosinec 2015 pracovala na materiálu, který specifikuje požadavky na auditory a zabývá se požadavky na osoby podílející se na certifikačním procesu ve smyslu jejich vzdělání, pracovních zkušeností, auditních zkušeností a školení v oblasti bezpečnosti potravin a procesu auditování.

 

Materiál je pouze informativní, posouzení je na odborných posuzovatelích a jejich odborném úsudku.