Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

IAF - International Accreditation Forum (Mezinárodní akreditační forum)

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 16/Dec 2018. Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 14/Dec 2017. Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 13/Jun 2017. Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 12/Feb 2017. Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

Byla vydána Výroční zpráva IAF MLA 2015

Byl vydán zpravodaj IAF News: Issue 11/Jul 2016. Odběr IAF News si můžete zajistit zadáním své e-mailové adresy do položky Newsletters Tools: Subscribe/Unsubscribe v levém sloupci IAF News.

20. srpna 2004 podepsal ČIA Etický kodex akreditačních orgánů, který vyhlásil IAF.