Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

EA - European co-operation for Accreditation (Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace)

Byla vydána Výroční zpráva EA MLA 2017.

Byl vydán zpravodaj EA e-news - March 2018 issue.

Byl vydán zpravodaj EA e-news - February 2018 issue.

Byl vydán zpravodaj EA e-news - January 2018 issue.

Byla vydána Výroční zpráva EA MLA 2016.

Byla vydána Výroční zpráva EA MLA 2015.

Byla vydána informační brožura EA (české vydání) Akreditace - nástroj podpory regulatorních orgánů a státní správy.

Evropská akreditace (EA) vydala informační materiál The EA Multilateral Agreement (MLA) informující o multilaterální (vícestranné) dohodě EA, jejím rozsahu a přínosech.

Evropská akreditace (EA) vydala informační materiál Accreditation in Europe stručně shrnující přínosy akreditace zejména s ohledem na usnadnění výkonu státní správy a mezinárodního obchodu.

Evropská akreditace (EA) vydala informační materiál CETA Agreement and Conformity Assessment