Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Publikace a dokumenty

Organizace ISO, ILAC a IAF vydaly v souvislosti s aktuálně platnou verzí normy ISO 9001 a revidovanou verzí normy ISO/IEC 17025 Společné prohlášení ISO-ILAC-IAF o požadavcích na systém managementu podle ISO/IEC 17025, Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Toto prohlášení nahrazuje verzi z roku 2009 a jeho znění je k dispozici zde.

Organizace ISO a IAF vydaly v souvislosti s revidovanou verzí normy ISO 9001 a ISO 14001 Společné prohlášení ISO-IAF o blížícím se konci přechodného období - 15. září 2018. Jeho znění je k dispozici zde.

K otázce přechodného období norem ISO 9001 a ISO 14001 vydalo IAF informaci určenou certifikačním orgánům. Jeho znění je k dispozici zde.