Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Dokumenty ke stažení

Zde se nacházejí dokumenty ke stažení rozdělené do jednotlivých kategorií. Šipkou lze zobrazit obsah jednotlivých kategorií a stahovat jednotlivé dokumenty kliknutím na ikonu vpravo. Kliknutím na ikonu "ZIP", lze stáhnout všechny dokumenty v dané kategorii v jednom archivu typ ZIP. 

Ceník
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
10_03-P001 Ceník služeb ČIA 1.1.2015 Stáhnout
10_03-P010 Stanovení nákladů procesu akreditace 1.1.2012 Stáhnout
10_03-P011 Dodatek k Stanovení nákladů procesu akreditace 10.1.2013 Stáhnout
Dokumenty MPA - všechny oblasti akreditace
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-16 Základní pravidla akreditačního procesu 1.8.2016 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-16 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.8.2016 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-07-08 Veřejné projednávání dokumentů ČIA 1.6.2008 Stáhnout
MPA 00-08-17 Rozsah posuzování 1.2.2017 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 10-01-15 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky 15.10.2015 Stáhnout
MPA 10-02-13 K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013, Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky 1.9.2013 Stáhnout
MPA 10-03-15 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR 30.3.2015 Stáhnout
MPA 20-01-16 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v akreditačním systému České republiky 1.3.2016 Stáhnout
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
MPA 40-01-16 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky 7.10.2016 Stáhnout
MPA 41-01-15 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů 15.10.2015 Stáhnout
MPA 50-01-16 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu v akreditačním systému České republiky 1.3.2016 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
MPA 80-01-16 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky 7.10.2016 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB - všechny oblasti akreditace
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/14 M:2008 Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008) 30.3.2009 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 INF:2014 Pokyny EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2014 Rev02 (May 2015)) 1.7.2015 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes 23.11.2017 Stáhnout
EA-03/04 G:2001 Využití zkoušení způsobilosti jako nástroje pro akreditaci v oblasti zkoušení (Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing, AUG 2001) 5.10.2006 Stáhnout
EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, JUNE 2013) 15.2.2014 Stáhnout
EA-04/02 M:2013 Vyjádření nejistoty měření při kalibraci (Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration, September 2013) 1.5.2014 Stáhnout
EA-04/09 G:2003 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/15 G:2015 Akreditace v oblasti nedestruktivního zkoušení (Accreditation For Non-Destructive Testing, May 2015 rev01) 1.4.2016 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/17 M:2008 Stanovisko EA k popisu rozsahu akreditace zdravotnických laboratoří 1.10.2009 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
EA-05/03 M:2008 Pokyny pro implementaci ISO/IEC 17020 v oblasti ohledání místa činu (Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation, DEC 2008) 1.12.2009 Stáhnout
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 1.1.2014 Stáhnout
EA-06/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive, November 2013) 20.6.2014 Stáhnout
EA-06/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů (EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites, July 2011 rev00) 1.2.2012 Stáhnout
EA-07/04 M:2007 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007) 19.8.2010 Stáhnout
IAF MD01:2007 Závazný dokument IAF pro certifikaci více pracovišť na základě vzorkování 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD02:2007 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD03:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru a recertifikace 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD04:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících počítačovou techniku (“CAAT”) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu 1.7.2008 Stáhnout
IAF MD05:2015 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality a systémy environmentálního managementu (Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems, June 2015) 1.3.2016 Stáhnout
IAF MD06:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014) 20.6.2014 Stáhnout
IAF MD09:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)) 3.9.2015 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021 pro audity integrovaných systémů managementu (IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of Integrated Management Systems, December 2013) 1.5.2014 Stáhnout
IAF MD12:2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci (Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation, September 2013) 1.5.2014 Stáhnout
IAF MD15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodyes’ Performance) 1.7.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF MD19:2016 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti (IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management Systém operated by a Multi-Site Organization, March 2016) 31.3.2017 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.2.2016 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P13:10/2010 Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti (Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Proficiency Testing Providers, 2010) 1.8.2011 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout
ILAC-P15:07/2016 Aplikace normy ISO/IEC 17020:2012 pro akreditaci inspekčních orgánů (Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies) 7.10.2016 Stáhnout

Subjekt posuzování shody, který má zájem o udělení akreditace, prodloužení platnosti udělené akreditace nebo rozšíření rozsahu akreditovaných činností může podat u ČIA

a) Žádost (formulář 11_01-P503), kdy proces akreditace probíhá formou správního řízení

nebo

b) Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy (formulář 11_01-P504), kdy proces akreditace probíhá podle podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě (VPS).

Oba způsoby jsou v procesu akreditace rovnocenné. Podrobnější informace o provádění akreditace s využitím VPS jsou k dispozici zde.

Žádost o prodloužení platnosti udělené akreditace je třeba podat nejpozději 120 dnů před skončením její platnosti. V případě, kdy žádost bude podána, případně veřejnoprávní smlouva uzavřena, po uplynutí uvedené lhůty, bude posuzována jako žádost o udělení akreditace.

Vzory veřejnoprávních smluv jsou k dispozici zde

Dokumenty pro Zkušební laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_L Návod na zpracování přílohy č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P505_L_RM Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_L_RM Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_L Návod na zpracování přílohy č. 3 5.9.2016 Stáhnout
11_01-P507_L_RM Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_L Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P508_L_RM Příloha č. 3 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L_Emise Dotazník ZL-Emise 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Zdravotnické laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_M Návod na zpracování přílohy č.2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P506_M Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_M Návod na zpracování přílohy č. 3 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P508_M Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_M Dotazník ML 2013 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Kalibrační laboratoře
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_K Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_K Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_K Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_K Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_L Dotazník ZL a KL 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány certifikující produkty
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 1.2.2017 Stáhnout
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_V Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_V Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_V Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P507_V Návod na zpracování přílohy č. 3 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P508_V Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV_17065 10.5.2016 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány certifikující osoby
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 1.2.2017 Stáhnout
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_P Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_p Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_P Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_P Příloha č. 3 17024-2013 1.1.2017 Stáhnout
11_01-P510_P Dotazník COP 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Inspekční orgány
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 1.2.2017 Stáhnout
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_I Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_I Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_I Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P508_I Příloha č. 3 16.8.2017 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_I Dotazník IO_2012 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro EMAS
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_05-P001 Žádost o dohled 25.2.2011 Stáhnout
11_05-P002 Návod k vyplnění žádosti 15.9.2016 Stáhnout
Dokumenty pro Poskytovatele zkoušení způsobilosti
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P056_Z Checklist PZZ 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_Z Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_Z Příloha č. 2 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P507_Z Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_Z Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
11_01-P509 Příloha č. 6 Zpráva o účasti v PT_SŘ 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P510_Z Dotazník PZZ 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty pro Certifikační orgány provádějící certifikaci systémů managementu
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 1.2.2017 Stáhnout
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_T Návod na zpracování přílohy č.2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P506_T Příloha č. 2 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 7.8.2017 Stáhnout
11_01-P508a_T Příloha č. 3 9.6.2017 Stáhnout
11_01-P510_T Dotazník COSM 3.3.2016 Stáhnout
Dokumenty pro Ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 3.3.2016 Stáhnout
11_01-P502a Návod na vyplnění Žádosti 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu k uzavření veřejnoprávní smlouvy 15.1.2016 Stáhnout
11_01-P503 Žádost_SŘ 18.2.2016 Stáhnout
11_01-P504 Návrh k uzavření veřejnoprávní smlouvy 6.4.2017 Stáhnout
11_01-P505_G Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_G Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_G Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_G Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
Dokumenty pro odborné posuzovatele/experty
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
04_01-P014 Žádost o zařazení do dátabáze odborných posuzovatelů ČIA 1.4.2016 Stáhnout
04_01-P027 Aktuální údaje o činnosti odborného posuzovatele/experta 1.12.2015 Stáhnout