Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘE SENZORICKÉ ZKOUŠKY POTRAVIN A VOD 29. 3. 2017!

Nové místo konání:  Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Přednáškový sál, Táboritská 23, Praha 3.

Zjistit víc
 
EA LC se opět zabýval ISO/IEC 17025

Zástupce ČIA se ve dnech 7. - 9. 3. 2017 zúčastnil jednání Výboru pro laboratoře Evropské akreditace (EA LC), jehož aktuálně nosným tématem je implementace revidované normy ISO/IEC 17025.

Zjistit víc
 
ČIA se podílí na přejímání ISO 17034

První vydání normy ISO 17034 "Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" bylo zveřejněno 1. 11. 2016 a nahrazujuje předchozí dokument ISO Guide 34, který vyšel v listopadu 2013 v českém jazyce jako TNI Pokyn ISO 34.

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů v roce 2017

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás i v následujícím roce připravuje řadu seminářů.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc