Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Nově vydaná osvědčení

Z důvodu optimalizace databáze vydaných osvědčení, jsou osvědčení vydaná po 18. 2. 2019 dočasně zveřejněna zde.

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů 2019

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje semináře:

"Přístup k CMC a výpočet nejmenších nejistot - obor statický objem" - Praha, 9. 4. 2019

"Požadavky na kompetenci mikrobiologických laboratoří" - Praha, 24. 4. 2019

Semináře "Systém kvality" - Praha 9. 10. 2019 a Brno 3. 10. 2019

Seminář pro zdravotnické laboratoře - Praha, 12. 11. 2019

 

Zjistit víc
 
Přeshraniční akreditace

8. 2. 2019 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání pracovní skupiny EA k revizi dokumentu EA-2/13 upravujícího pravidla a postupy přeshraniční akreditace.

Zjistit víc
 
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10:2018

V prosinci 2018 byl soustavou ČSN přijat normativní dokument, který se týká požadavků na kompetence pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zjistit víc
 
V novém roce v nové podobě

Na základě dlouhodobého sběru informací od Vás, našich klientů, jsme započali s přípravami na novou, přehlednou a moderní podobu webových stránek ČIA a s postupnou úpravou všech dokumentů.

Zjistit víc
 
Rozšíření IAF MLA

Valné shromáždění IAF, které se konalo 29. a 31. října 2018 v Singapuru, schválilo rozšíření multilaterálních dohod pro EA, resp. signatáře EA MLA.

Zjistit víc
 
Partnerská dohoda mezi EK a EA

Evropská komise (EK) a Evropská organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) 13. prosince 2018 podepsaly třetí rámcovou dohodu o partnerství pro následující čtyřleté období.

Zjistit víc
 
Školení evaluátorů EA

Ve dnech 10. a 11.12. se dva pracovníci ČIA účastnili pokračovacího školení evaluátorů EA v Paříži.

Zjistit víc
 
IAF MLA rozšířena o oblast GHG

V rámci 18. společného plenárního zasedání mezinárodních organizací ILAC a IAF byla 30. 10. 2018 slavnostně podepsána IAF MLA pro novou oblast: GHG Validation and Verification - ISO 14065.

Zjistit víc