Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Společné komuniké IAF – ISO o ISO 9001:2015

Organizace IAF a ISO vydaly společné komuniké o nově vydané normě ISO 9001:2015 a souvisejícím přechodném období.

Zjistit víc
 
ČIA udělil první akreditaci výrobci referenčních materiálů

Český institut pro akreditaci, o.p.s. dne 18.8.2015 udělil první akreditaci výrobci referenčních materiálů č. 1684 podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013.

Zjistit víc
 
Akreditace vzorkování jako samostatné činnosti

Český institut pro akreditaci, o.p.s.  posuzuje vzorkování jako samostatnou činnost dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která obsahuje kritéria specifická pro vzorkování. Informace o poskytování vzorkování jako samostatné činnosti je vždy uvedeno v příloze osvědčení o akreditaci. Tento postup je plně v souladu s  rezolucí EA  2015 (35) 20 přijatou na 35. zasedání valné hromady  Evropské akreditace v květnu 2015 v Athénách .

Zjistit víc