Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

25 Let

Pozvanka Web Ref Mat

 
EA STRATEGY 2025

Ve dnech 20. a 21. února 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů 2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje dále uvedené semináře:

"Výsledky úkolu z PRM - obor teplota" - Praha, 15. 3. 2018"

Zjistit víc
 
Zavedena nová služba k certifikaci krmiv podle standardu GMP+

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů v oblasti GMP+

Zjistit víc
 
Nová služba pro certifikující orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Zjistit víc
 
Nová vydání MPA

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s účinností od 1. 1. 2018 několik metodických pokynů pro akreditaci (MPA) v novém znění.

Zjistit víc
 
ČIA byl pověřen k akreditaci VRM podle ČSN EN ISO 17034

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Koncem listopadu byla publikována revidovaná norma s požadavky na akreditační orgány ISO/IEC 17011:2017 a také norma ISO/IEC 17025:2017 určená pro akreditaci laboratoří.

Zjistit víc
 
Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu t.r. přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc