Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

25 Let

Pozvanka Web Ref Mat

 
Zavedena nová služba k certifikaci podle právního předpisu 40 CFR Part 770

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace kompozitních dřevěných desek.

Zjistit víc
 
Nabídka seminářů 2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. pro Vás připravuje dále uvedené semináře:

"Výsledky úkolu z PRM - obor teplota" - Praha, 15. 3. 2018"

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Koncem listopadu byla publikována revidovaná norma s požadavky na akreditační orgány ISO/IEC 17011:2017 a také norma ISO/IEC 17025:2017 určená pro akreditaci laboratoří.

Zjistit víc
 
ČIA byl pověřen k akreditaci VRM podle ČSN EN ISO 17034

Pověření bylo provedeno rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2017 ze dne 19. října 2017.

Zjistit víc
 
Nová služba pro certifikační orgány

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí novou službu pro certifikační orgány certifikující systémy managementu:

Zjistit víc
 
EA STRATEGY 2025

Ve dnech 20. a 21. února 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Zjistit víc
 
Zavedena nová služba k certifikaci krmiv podle standardu GMP+

Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavedl novou službu - akreditaci certifikačních orgánů v oblasti GMP+

Zjistit víc
 
Nová vydání MPA

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal s účinností od 1. 1. 2018 několik metodických pokynů pro akreditaci (MPA) v novém znění.

Zjistit víc
 
Prohlášení IAF k přechodnému období ISO 9001 a ISO 14001

Valné shromáždění IAF v říjnu t.r. přijalo prohlášení upozorňující na Rezoluci IAF, která stanovuje konec přechodného období pro provádění auditů podle ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na 15. března 2018.

Zjistit víc
 
ČIA "certifikaci metodik" neprovádí

Řešitelům výzkumných a vývojových projektů sdělujeme, že ČIA neprovádí certifikaci metodik, které mohou být výstupy aplikovaného výzkumu.

Zjistit víc