Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
Světový den akreditace

WAD2015

Zjistit víc
 
ČIA hledá právníka/právničku

Český institut pro akreditaci, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici podnikový právník/ podniková právnička.

Zjistit víc
 
Akreditace vzorkování jako samostatné činnosti

Český institut pro akreditaci, o.p.s.  posuzuje vzorkování jako samostatnou činnost dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která obsahuje kritéria specifická pro vzorkování. Informace o poskytování vzorkování jako samostatné činnosti je vždy uvedeno v příloze osvědčení o akreditaci. Tento postup je plně v souladu s  rezolucí EA  2015 (35) 20 přijatou na 35. zasedání valné hromady  Evropské akreditace v květnu 2015 v Athénách .

Zjistit víc
 
Zveřejněn rozhovor s Ing. M. Bednářovou v magazínu HOSPITALin

Ředitelka odboru laboratoří Ing. Martina Bednářová poskytla u příležitosti Světového dne akreditace rozhovor magazínu HOSPITALin, a to na téma akreditace zdravotnických laboratoří.

 

Zjistit víc