Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Proč Český institut pro akreditaci, o.p.s.?

Český institut pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, jako národní akreditační orgán založený Českou republikou a notifikovaný Evropskou komisí, poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům. Princip jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány, které fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem, vychází z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

 
IAF MLA rozšířena o oblast GHG

V rámci 18. společného plenárního zasedání mezinárodních organizací ILAC a IAF byla 30. 10. 2018 slavnostně podepsána IAF MLA pro novou oblast: GHG Validation and Verification - ISO 14065.

Zjistit víc
 
EA HHC

Ve dnech 18. - 19. září 2018 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání Horizontal Harmonization Committee, které proběhlo v Bruselu.

Zjistit víc
 
EA CC

Ve dnech 11. - 12. září 2018 se zástupkyně ČIA zúčastnila jednání EA Certification Committee, které proběhlo ve Varšavě.

Zjistit víc
 
Zasedání EX EA

Ve dnech 4. a 5. září 2018 se za účasti zástupce ČIA uskutečnilo zasedání vedení Executive Committee European Cooperation for Accreditation.

Zjistit víc
 
Informace z workshopu k GDPR

V dubnu se zástupkyně ČIA zúčastnila workshopu On data protection certification mechanisms, seals, and marks, který proběhl v Bruselu.

Zjistit víc
 
Vydány revidované normy 17011 a 17025

Ke dni 1. května 2018 jsou účinné následující normy:

Zjistit víc
 
Akreditace pro potřeby GDPR

Zavedení akreditace subjektů provádějících certifikaci podle požadavků nařízení EU a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zjistit víc