Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Subjekt / objekt posuzování shody
Prodej, převod, pacht