Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Poskytovatelé PT

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace poskytovatelů zkoušení způsobilosti je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2011 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti a podle dokumentu MPA 20-01-11 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 v akreditačním systému České republiky.

Garant pro oblast PT:
Ing. Eva Klokočníková 272 096 213, 724 773 655 klokocnikovae (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro oblast PT:
Ing. Martina Bednářová 272 096 205 724 797 773 bednarovam (at) cai (dot) cz

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.