Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Výrobci referenčních materiálů

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti.

Akreditace výrobců referenčních materiálů je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, požadavků TNI Pokynu ISO 34:2013 "Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů" a podle dokumentu MPA 10-03-15 Metodické pokyny pro akreditaci, k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokynu ISO 34:2013 pro posouzení způsobilosti výrobců referenčních materiálů v akreditačním systému ČR.

 

Garant pro akreditaci výrobců referenčních materiálů:

Ing. Eva Klokočníková

272 096 213, 724 797 774

klokocnikovae (at) cai (dot) cz

Zástupce garanta pro akreditaci výrobců referenčních materiálů:

Ing. Dana Dominová

545 555 410, 724 797 781

dominovad (at) cai (dot) cz