Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Kalibrační laboratoře

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace zkušebních laboratoří je prováděna podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří a podle dokumentu MPA 10-01-18 Metodické pokyny pro akreditaci k aplikaci uvedené normy v akreditačním systému České republiky. Pro již udělené akreditace se pro dozorovou činnost využívá normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dokumentu MPA 10-01-17 Metodické pokyny pro akreditaci, k její aplikaci.

 

Garant pro kalibrační laboratoře:
Ing. Martin Valenta 272 096 199, 702 124 744 valentam (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro kalibrační laboratoře:
Ing. Zdeňka Drdová 272 096 219, 724 797 766 drdovaz (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
24.4.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. oznamuje zavedení služby posuzování dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 od 1.5.2018. V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny souhrnné informace týkající se implementace revidované normy.

pdf

1.3.2018

Český institut pro akreditaci, o.p.s. se připravuje na zavedení akreditace podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, která by měla být publikována v dubnu tohoto roku.

V dopisu přiloženém k této zprávě jsou uvedeny základní informace, které jsou podstatné pro činnost Vaší laboratoře s ohledem na platnost akreditace a přeposouzení na revidovanou verzi normy.

pdf

15.5.2013

Český institut pro akreditaci zveřejnil upřesněný dokument  ILAC-P14:12/2010 Politika ILAC pro nejistoty při kalibrací  (Ilac Policy for Uncertainty in Calibration). Zveřejněná úprava politiky ILAC pro danou oblast upřesňuje text čl. 6.1 dokumentu. Dokument je zveřejněn mezi Dokumenty EA, ILAC pro oblast kalibračních laboratoří.

20.2.2009

Organizace ISO, ILAC a IAF přijaly Společné komuniké k požadavkům na systém managementu řízení ISO/IEC 17025. Společné komuniké v originálním znění a jeho překlad je  umístěn zde. Společné komuniké bylo dopisem zasláno laboratořím akreditovaným podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Archiv

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.