Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Ověřovatelé výkazů emisí skleníkových plynů

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že subjekt akreditace  je způsobilý provádět specifické činnosti."

Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů (zkráceně jen ověřovatelů) je prováděna podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání a nařízení Komise (EU) č.600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Norma ČSN EN ISO 14065:2013 se odkazuje na ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech (ČSN ISO 14064 - 3 ZMĚNA Z1: 2012). Nově se norma ČSN EN ISO 14065:2013 také přímo odkazuje na ČSN ISO 14066:2012 Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.

Dalšími dokumenty k akreditaci ověřovatelů jsou:

  • EA6/03 - Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi;
  • IAF MD6:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013.

Oba tyto dokumenty jsou v českém překladu dostupné na těchto stránkách v části Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB.

Šablona pro oznámení učiněné ověřovatelem pro plnění požadavků článku 76 AVR v anglické verzi dostupná na stránkách Komise, českou verzi je možno stáhnout zde.

<

Garant pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů:
Ing. Zuzana Jelínková 272 096 202, 733 621 447 jelinkovaz (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů:
Mgr. Dušan Vácha 272 096 214, 734 860 990 vachad (at) cai (dot) cz
Veškerou komunikaci ohledně oznámení učiněných ověřovatelem a další obecné záležitosti / dotazy lze zasílat na ghg (at) cai (dot) cz
Informační dopisy
Rozbalit
29.9.2015

Informační dopis k naplnění kritéria 5.4.2 e) normy ČSN EN ISO 14065:2013 je dostupný zde.

11/2013

Informace o změně související se zavedením harmonizované normy ČSN EN ISO 14065:2013. Více informací najdete  zde.

7/2013

Informace o změně rozsahu akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů - rozšíření rozsahu akreditace o skupinu činností 98 dle přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Více informací najdete  zde.

4/2013

Informace o změně v požadavcích na ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů a o postupu Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. při posuzování ověřovatelů podle  nových požadavků. Více informací najdete zde.

1/2013

Ministr průmyslu a obchodu pověřil svým rozhodnutím č. 163/2012 Český institut pro akreditaci, o.p.s. prováděním akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů, v rozsahu nařízení č. 600/2012. MPO uvedené změny notifikuje EA a EK (sdělení č. 30/2013 Sb.)

Dokumenty pro GHG
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_G Návod na vyplňování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_G Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_G Návod na zpracování přílohy č. 3 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P508_G Příloha č. 3 10.5.2013 Stáhnout
Dokumenty MPA
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 41-01-17 Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů 1.1.2018 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-06/03 M:2013 Dokument EA pro uznávání ověřovatelů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi (EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive, November 2013) 20.6.2014 Stáhnout
IAF MD06:2014 Závazný dokument IAF pro Aplikaci ISO 14065:2013 (IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2013, March 2014) 20.6.2014 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout