Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující produkty

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán je způsobilý provádět certifikaci produktů"

Akreditace certifikačních orgánů certifikující produkty se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby) a MPA 40-01-..

*Produkt je termín zahrnující i proces a službu ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, čl. 3.4.

Garant pro oblast certifikačních orgánů certifikující produkty:
Ing. Markéta Šilhavá

272 096 203, 731 162 346

silhavam (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro oblast certifikačních orgánů certifikující produkty:
Ing. Jaroslav Janák

272 096 204, 724 695 677

janakj (at) cai (dot) cz
Základní informace o akreditaci certifikačních orgánů certifikující produkty       pdf        
Informační dopisy
Rozbalit
11.4.2018

Informační dopis obsahující výsledky jednání Technické komise ČIA pro oblast svařování a konzultací s EA Certification Committee. Závěry uvedené v přiloženém souboru budou od 1. května 2018 využívány při posuzování certifikačních orgánů (certifikační orgány certifikující osoby, produkty i systémy managementu) a inspekčních orgánů.

 

Zápis z jednání Technické komise pro oblast svařování ze dne 30.1.2018

pdf

 

Zápis z jednání (příslušná část) EA Certification Committee ze dne 14.3.2018

pdf

3/2018

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 1.3.2018 novou službu v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty v oblasti certifikace kompozitních dřevěných desek podle požadavků právního předpisu 40 CFR Part 770, Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products .

Veškeré požadavky a postupy využívané při certifikaci podle 40 CFR Part 770 jsou k dispozici na: https://www.epa.gov/formaldehyde

Podrobnější informace jsou uvedeny zde

3/2018

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. s platností k 1.3.2018 ruší službu akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty podle Systému certifikovaných dodavatelů Relsie. Tato služba je zrušena na základě informace o ukončení správy tohoto schématu zaslané správcem schématu a současně na základě doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

2/2018

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 14.2.2018 novou službu v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty - certifikaci správné výrobní praxe krmiv podle požadavků schématu GMP+.

Všechny související pravidla, postupy a specifické požadavky včetně příslušných dokumentů GMP+ jsou k dispozici na webových stránkách společnosti GMP+ International (u většiny materiálů je k dispozici i verze v českém jazyce) https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx.  

Podrobnější informace jsou uvedeny zde

3/2017

ČIA a ÚNMZ oznamují, že k 28.2.2017 byla zrušena Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA při posuzování žadatelů o udělení autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo o oznámení podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a platných právních předpisů.

11/2016

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 21.11.2016 umožňuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. podat žádost o posouzení revidovaných pravidel a požadavků v oblasti certifikace stavebních dodavatelů (SCSD) dle revidovaného dokumentu PS 003:1016. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

10/2016

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 18.10.2016 novou službu - certifikaci poskytovatelů služeb a služeb vytvářejících důvěru podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Nová služba byla zavedena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny zde

2/2015

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) s platností od 3.6.2015 zavádí možnost akreditace činností posuzování shody a následně vystavení výstupních dokumentů v souladu s §10, ods. 1, písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

Obecně lze říci, že se jedná o akreditaci subjektů pro provádění činností stanovených příslušným právním předpisem (např. NV 163/2002 Sb.), které však má za povinnost zajistit výrobce nebo dovozce. Tyto činnosti může výrobce/dovozce zajistit vlastními zdroji nebo může využít služeb akreditovaných subjektů. Vždy se jedná výhradně o činnosti, u kterých není prováděn výkon autorizované/oznámené osoby.

Certifikační orgán musí, v případě využití této možnosti, dokumentovat příslušný postup v rámci svého systému.

Podrobnější popis je uveden v dokumentu Návod na zpracování přílohy č. 3, který je dostupný na webových stránkách ČIA, v sekci Akreditace - Certifikační orgány - Certifikační orgány certifikující produkty - Dokumenty COV.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačnígho systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

1/2014

Informace o vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2013 s názvem Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata. Více informací najdete zde.

12/2013

Informace o vydání dokumentu EA-6/02 M:2013 Pokyn EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN  ISO 3834. Více informací najdete zde.

9/2013

Informace o změnách v procesu akreditace souvisejících s vydáním dokumentu Rady PEFC, a to TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky, podle mezinárodního standardu PEFC ST 2002:2013 zveřejněného na www.pefc.cz. Více informací zde.

4/2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. si Vám dovoluje oznámit, že přechodné období pro zavedení ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 je stanoveno do 15.9.2015. Více informací zde.

Archiv

Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.