Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

Certifikační orgány certifikující produkty

"Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že certifikační orgán je způsobilý provádět certifikaci produktů"

Akreditace certifikačních orgánů certifikující produkty se řídí požadavky normy  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby) a MPA 40-01-..

*Produkt je termín zahrnující i proces a službu ve smyslu normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, čl. 3.4.

Garant pro oblast certifikačních orgánů certifikující produkty:
Ing. Markéta Šilhavá

272 096 203, 731 162 346

silhavam (at) cai (dot) cz
Zástupce garanta pro oblast certifikačních orgánů certifikující produkty:
Ing. Jaroslav Janák

272 096 204, 724 695 677

janakj (at) cai (dot) cz
Základní informace o akreditaci certifikačních orgánů certifikující produkty
Informační dopisy
Rozbalit
2/2018

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 14.2.2018 novou službu v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících produkty - certifikaci správné výrobní praxe krmiv podle požadavků schématu GMP+.

Všechny související pravidla, postupy a specifické požadavky včetně příslušných dokumentů GMP+ jsou k dispozici na webových stránkách společnosti GMP+ International (u většiny materiálů je k dispozici i verze v českém jazyce) https://gmpportaal.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx.  

Podrobnější informace jsou uvedeny zde

3/2017

ČIA a ÚNMZ oznamují, že k 28.2.2017 byla zrušena Informace o principech spolupráce ÚNMZ a ČIA při posuzování žadatelů o udělení autorizace podle zákona č. 22/1997 Sb. nebo o oznámení podle zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a platných právních předpisů.

11/2016

Rádi bychom Vás informovali, že s platností od 21.11.2016 umožňuje Český institut pro akreditaci, o.p.s. podat žádost o posouzení revidovaných pravidel a požadavků v oblasti certifikace stavebních dodavatelů (SCSD) dle revidovaného dokumentu PS 003:1016. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

10/2016

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. zavádí s platností od 18.10.2016 novou službu - certifikaci poskytovatelů služeb a služeb vytvářejících důvěru podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Nová služba byla zavedena ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Podrobnější informace jsou uvedeny zde

2/2015

Rádi bychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) s platností od 3.6.2015 zavádí možnost akreditace činností posuzování shody a následně vystavení výstupních dokumentů v souladu s §10, ods. 1, písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

Obecně lze říci, že se jedná o akreditaci subjektů pro provádění činností stanovených příslušným právním předpisem (např. NV 163/2002 Sb.), které však má za povinnost zajistit výrobce nebo dovozce. Tyto činnosti může výrobce/dovozce zajistit vlastními zdroji nebo může využít služeb akreditovaných subjektů. Vždy se jedná výhradně o činnosti, u kterých není prováděn výkon autorizované/oznámené osoby.

Certifikační orgán musí, v případě využití této možnosti, dokumentovat příslušný postup v rámci svého systému.

Podrobnější popis je uveden v dokumentu Návod na zpracování přílohy č. 3, který je dostupný na webových stránkách ČIA, v sekci Akreditace - Certifikační orgány - Certifikační orgány certifikující produkty - Dokumenty COV.

1/2015

Informace o využívání dokumentu IAF MD 12 v rámci akreditačnígho systému ČR. Pro více informací klikněte zde.

1/2014

Informace o vydání normy ČSN EN ISO/IEC 17067:2013 s názvem Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata. Více informací najdete zde.

12/2013

Informace o vydání dokumentu EA-6/02 M:2013 Pokyn EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN  ISO 3834. Více informací najdete zde.

9/2013

Informace o změnách v procesu akreditace souvisejících s vydáním dokumentu Rady PEFC, a to TD CFCS 2002:2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů - požadavky, podle mezinárodního standardu PEFC ST 2002:2013 zveřejněného na www.pefc.cz. Více informací zde.

4/2013

Český institut pro akreditaci, o.p.s. si Vám dovoluje oznámit, že přechodné období pro zavedení ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 je stanoveno do 15.9.2015. Více informací zde.

Archiv
Dokumenty COV
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
11_01-P066 Přehled údajů COSM, COV, COP, IO 3.3.2017 Stáhnout
11_01-P501 Objednávka posouzení dokumentace systému managementu 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502a Návod na podání Žádosti 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P502b Návod na podání Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P503 Žádost SŘ 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 1.1.2018 Stáhnout
11_01-P504 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy 18.1.2018 Stáhnout
11_01-P505_V Návod na zpracování přílohy č.2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P506_V Příloha č. 2 1.12.2015 Stáhnout
11_01-P507_V Návod na zpracování přílohy č. 3 10.5.2017 Stáhnout
11_01-P508_V Příloha č. 3 1.4.2017 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV_17065 10.5.2016 Stáhnout
11_01-P510_V Dotazník COV 1.12.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA pro COV
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 00-01-17 Základní pravidla akreditačního procesu 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-02-15 Předpisová základna akreditačního procesu 5.6.2015 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 10 15.6.2017 Stáhnout
MPA 00-02-15 Seznam dokumentů k MPA 00-02-15, verze 11 26.1.2018 Stáhnout
MPA 00-03-16 Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností 6.1.2016 Stáhnout
MPA 00-04-17 Pravidla používání odkazu na akreditaci 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace 1.1.2012 Stáhnout
MPA 00-08-18 Rozsah posuzování 1.1.2018 Stáhnout
MPA 00-09-15 Flexibilní rozsah akreditace 15.10.2015 Stáhnout
MPA 40-01-17 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky 1.1.2018 Stáhnout
MPA 70-01-15 Postup pro přezkoumání podkladů u sektorových certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod 1.7.2015 Stáhnout
Dokumenty MPA pro COV zkušební činnost
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
MPA 30-02-13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření 1.12.2013 Stáhnout
MPA 30-03-15 Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti 15.6.2015 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-01/22 A-AB:2015 Postup a kritéria pro posuzování schémat posuzování shody akreditačními orgány - členy EA (EA Procedure and Criteria For the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Accreditation Body Members, November 2014_rev02) 12.11.2015 Stáhnout
EA-02/13 M:2012 Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members, October 2012) 1.5.2014 Stáhnout
EA-02/15 M:2008 Požadavky EA na akreditaci s flexibilním rozsahem (EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, July 08) 1.7.2009 Stáhnout
EA-02/17 M:2016 Dokument EA pro akreditaci pro účely oznámení (EA Document on Accreditation for Notification Purposes, November 2016) 23.11.2016 Stáhnout
EA-03/12 M:2013 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification, JUNE 2013) 15.2.2014 Stáhnout
EA-06/02 M:2013 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021 pro certifikaci podle EN ISO 3834 1.1.2014 Stáhnout
EA-06/04 M:2011 Pokyny EA k akreditaci certifikace produktů (EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites, July 2011 rev00) 1.2.2012 Stáhnout
IAF MD09:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) (Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)) 3.9.2015 Stáhnout
IAF MD10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:2011 (IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011, February 2013) 3.9.2014 Stáhnout
IAF MD12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích (Accreditation Assessment of Conformity Assessment Bodies, January 2016) 7.1.2016 Stáhnout
IAF MD18:2015 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 17021:2011 v sektoru managementu služeb (ISO/IEC 20000-1) (IAF Mandatory Document for Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1), January 2015) 12.8.2015 Stáhnout
IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC MLA/MRA: Aplikace ISO/IEC 17011:2004 (IAF/ILAC MLA/MRA: Application of ISO/IEC 17011:2004, 2013) 1.11.2014 Stáhnout
ILAC-G21:09/2012 Přeshraniční akreditace - Zásady pro spolupráci (Cross-Frontier Accreditation - Principles for Cooperation, 2012) 1.5.2014 Stáhnout
Dokumenty EA, ILAC, IAF a FALB zkušební činnost
Stáhnout všechny dokumenty
Zobrazit/skrýt dokumenty
Označení Název Platí od
EA-04/09 G:2003 Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/14 INF:2003 Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/16 G:2003 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003) 5.10.2006 Stáhnout
EA-04/18 INF:2010 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation, June 2010) 15.1.2011 Stáhnout
ILAC-G08:03/2009 Pokyny k uvádění shody se specifikací (Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification, 2009) 1.10.2009 Stáhnout
ILAC-G17:2002 Zavádění koncepce stanovení nejistot zkoušení v návaznosti na aplikaci normy ISO/IEC 17025 (Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025, 2002) 5.10.2006 Stáhnout
ILAC-G18:04/2010 Pokyny pro stanovení rozsahu akreditace laboratoří (Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories) 20.10.2011 Stáhnout
ILAC-G19:08/2014 Moduly ve forenzním procesu (Modules in a Forensic Science Process, 08/2014) 12.2.2016 Stáhnout
ILAC-G24:2007 Pokyny pro stanovení kalibračních intervalů měřicích přístrojů (Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments, 2007) 1.2.2008 Stáhnout
ILAC-P09:06/2014 Politika ILAC pro účast v aktivitách zkoušení způsobilosti (ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities, 06/2014) 15.1.2016 Stáhnout
ILAC-P10:01/2013 Politika ILAC pro návaznost výsledků měření (ILAC Policy on the Traceability of measurement Result) 1.12.2013 Stáhnout
ILAC-P14:01/2013 Politika ILAC pro nejistoty při kalibraci (ILAC Policy for Uncertainty in Calibration) 15.5.2013 Stáhnout