Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1061 - České vysoké učení technické v Praze
IČ: 68407700
Kloknerův ústav, Zkušební laboratoř Kloknerova ústavu
Adresa : Šolínova 7, 166 08 Praha 6
Web : www.klok.cvut.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 245/2018 ze dne 11.5.2018 platné do 11.5.2023
Zkoušení mechanicko-fyzikálních a reologických vlastností stavebních materiálů, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce
Přílohy
P1 245-2018_CS.pdf
P1 245-2018_EN.pdf