Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1201 - Státní veterinární ústav Jihlava
IČ: 13691554
Zkušební laboratoř
Adresa : Dolní 2, 370 04 České Budějovice
Web : www.svujihlava.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 105/2018 ze dne 28.2.2018 platné do 25.11.2021
Mikrobiologické zkoušky potravin, krmiv a vod, virologické, sérologické, parazitologické a bakteriologické zkoušení vzorků biologického materiálu
Přílohy
P1 105-2018_CS.pdf
P1 105-2018_EN.pdf