Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1201 - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
IČ: 13691554
Zkušební laboratoř
Adresa : Dolní 2, 370 04 České Budějovice
Telefon : 567 143 111
Fax : 387 319 040
E-mail : red (at) svujihlava (dot) cz
Web : www.svujihlava.cz
Kontakt : Bc.Alena Brůžková
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a TNI Pokyn ISO 34:2013
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 678/2016 ze dne 25.11.2016 platné do 25.11.2021
Mikrobiologické zkoušky potravin, krmiv a vod, virologické, sérologické, parazitologické a bakteriologické zkoušení vzorků biologického materiálu
Přílohy
P1 678_2016.pdf
P1 678_2016_EN.pdf