Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1129 - Státní veterinární ústav Jihlava
IČ: 13691554
Laboratoře SVÚ Jihlava
Adresa : Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
Web : www.svujihlava.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 174/2018 ze dne 6.4.2018 platné do 4.2.2019
Chemická, mikrobiologická, imunochemická, molekulárně biologická a senzorická vyšetřování potravin, surovin, krmiv, stěrů, kosmetických výrobků, bioodpadů, ovzduší, vody a prostředí včetně stanovení cizorodých a přídatných látek. Vzorkování potravin a surovin. Laboratorní diagnostika prionových, virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění zvířat
Přílohy
P1 174-2018_CS.pdf
P1 174-2018_EN.pdf