Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1129 - STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
IČ: 13691554
Laboratoře SVÚ Jihlava
Adresa : Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava
Telefon : 567 143 219
Fax :
E-mail : sedmikova (at) svujihlava (dot) cz; red (at) svujihlava (dot) cz
Web : www.svujihlava.cz
Kontakt : Ing.Martina Sedmíková
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 714/2017 ze dne 4.12.2017 platné do 4.2.2019
Chemická, mikrobiologická, imunochemická, molekulárně biologická a senzorická vyšetřování potravin, surovin, krmiv, stěrů, kosmetických výrobků, bioodpadů, ovzduší, vody a prostředí včetně stanovení cizorodých a přídatných látek. Vzorkování potravin a surovin. Laboratorní diagnostika prionových, virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění zvířat
Přílohy
P1 714-2017_CS.pdf
P1 714-2017_EN.pdf