Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

1025 - VVUÚ, a.s.
IČ: 45193380
Zkušební laboratoř VVUÚ, a.s.
Adresa : Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
Web : www.vvuu.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 535/2018 ze dne 10.10.2018 platné do 15.1.2021
Zkoušky důlních strojů, osobních ochranných prostředků, lan, hořlavosti, výbušnosti materiálů, analyzátorů, hasicích prostředků, chemických látek, biomasy, prašnosti, proudění, pneumatického nářadí, výbušnin, protivýbuchových ochran, technické akustiky, měření složení skládkových a hořlavých plynů a par, metanscreening
Přílohy
P1 535-2018_CS.pdf
P1 535-2018_EN.pdf