Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4002 - TÜV SÜD Czech s.r.o.
IČ: 63987121
inspekční orgán
Adresa : Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Web : www.tuv-sud.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 460/2018 ze dne 30.8.2018 platné do 10.3.2021
Inspekční činnost orgánu typu A nových a provozovaných tlakových a transportních tlakových zařízení, lanových drah, výtahů, bezpečnostních komponent a zdvihacích zařízení, prostředků lidové zábavy, vybraných zařízení a částí pro jaderná zařízení. Inspekční činnost technické zkušebny B a D dle rámcových aktů EU pro schvalování vozidel
Přílohy
P1 460-2018_CS.pdf
P1 460-2018_EN.pdf