Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

4003 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ: 00015679
Inspekční orgán
Adresa : Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Web : www.tzus.cz
Akreditační kritéria : ČSN EN ISO/IEC 17020:2012
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 329/2018 ze dne 26.6.2018 platné do 4.1.2022
Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti provozovaných výtahů a výroby a dodávání betonu
Přílohy
P1 329-2018_CS.pdf