Český institut pro akreditaci, o.p.s.

"Accredo - dávám důvěru"

3088 - Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ: 00001490
TI - Technická inspekce, Certifikační orgán pro certifikaci osob
Adresa : Hudcova 56b, 621 00 Brno
Web : www.szutest.cz
Přehled osvědčení
Osvědčení č.: 557/2016 ze dne 30.9.2016 platné do 13.2.2019
Certifikace osob v oboru vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových technických zařízení, svařování, manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik v BOZP
Přílohy
P1 557_2016.pdf